Rådgivning

Eller ring direkt:
+49 2307-554768

Det första steget till ett nytt projekt, är alltid idén till detta. Men är projektet därmed ”i hamn”? Nej!

Många idéer kvävs redan i sin linda av rädsla eller fruktan för att de skall visa sig vara ogenomförbara.

För att undvika exakt detta misstag erbjuder vi omfattande rådgivning före varje projektstart, vid vilken vi planerar tillsammans med Dig processen och ger svar på alla Dina frågor.
Gäller det problem med organisatoriska processer, frågor om lämplig programvara eller elektronik? Med vår omfattande expertis ser vi till att Du alltid kan känna dig på den säkra sidan.

EMC-Rådgivning

I åratal har ämnet elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) blivit allt viktigare i utvecklingen av elektroniska apparater. Det ökande kostnadstrycket leder till ständiga kompromisser, samtidigt som de riktlinjer och lagar som har fastställts måste följas.

Här kommer ånyo våra kompetenta råd in i bilden. Oavsett om det är i början av en produktutveckling, eller rör lösandet av en befintlig EMC-utmaning, stödjer vi Dig/Er med vårt kunnande och vår mångåriga erfarenhet.

Dina fördelar
hos oss

Våra kunder drar nytta av vår breda och omfattande erfarenhet inom alla områden från ljudteknik till elektriska drivsystem. Dessa erfarenheter möjliggör oss att erbjuda kunden den väsentliga fördelen; en helhetslösning från en enda källa, spännande över de tre disciplinerna; elektronik, IT och mekanik, och därmed möjigheten att spara både tid och pengar.

Några frågor?

Ring oss så
hjälper vi dig personligen!