Ansvarig utgivare

 

Uppgifter enligt § 5 TMG (den tyska lagen om telemedia):

Condev-Automation GmbH
Obere Erlentiefenstr. 27
59192 Bergkamen

Kontakt:

Tel.: +49 307 54768
Fax: +49-2307-554911
e-postadress: info(at)condev-automation.de

Innehållsmässigt ansvarig:

Dipl.-Ing. Björn Harre

Verkställande direktör med rätt att företräda bolaget:

Dipl.-Ing. Björn Harre
Plats där företaget är registrerat: Tingsrätten i Hamm
registreringsnummer: HRB 7746

Moms:

Momsregistreringsnummer enligt § 27 a i den tyska lagen om omsättningsskatt: DE815416432 

Tvistlösning

Den europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.

Du hittar vår e-postadress nedan, under ”ansvarig utgivare”.

Vi är inte beredda eller förpliktigade att delta i något skiljedomsförfarande vid någon skiljenämnd.

Ansvar för innehåll

I egenskap av tjänsteleverantör är vi enligt § 7.1 TMG ansvariga för eget innehåll på dessa webbsidor, i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG bär vi som tjänsteleverantörer dock inte ansvaret för att övervaka eller, beroende på omständigheterna, efterforska rörande sådan information från tredje part som förmedlas eller lagras som skulle kunna indikera olaglig verksamhet.

Skyldigheten att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Ett sådant ansvar föreligger dock först från den tidpunkt då vi har fått vetskap om en konkret juridisk överträdelse. När sådana juridiska överträdelser blir kända för oss kommer sådant innehåll att avlägsnas omgående.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor som drivs av tredje part, över vilkas innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte heller ge någon garanti för detta innehåll från tredje part. Det är alltid respektive webbsidas leverantör eller operatör som ansvarar för innehållet på de sidor som vi länkar till. De länkade sidorna granskades avseende juridiska överträdelser innan länkarna integrerades. Något olagligt innehåll framgick inte tydligt vid tidpunkten då länkarna integrerades.

Det är dock inte rimligt att ständigt kontrollera innehållet på sidorna som vi länkar till utan att vi får någon konkret indikation på olagligt innehåll. När juridiska överträdelser blir kända för oss kommer sådana länkar att avlägsnas omgående.

Upphovsrätt

Det företag som står bakom webbsidans innehåll och verk är underkastat tysk upphovsrättslig lagstiftning. Kopiering, bearbetning, spridning, liksom alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagstiftningen, kräver skriftligt samtycke från respektive upphovsman respektive skapare av innehållet. Nedladdningar och kopior av dessa sidor får användas enbart för privata och inte kommersiella syften.

I den mån innehåll på denna webbsida inte är skapat av sidans operatör, tas hänsyn till den tredje partens upphovsrätt. Särskilt markeras innehåll från tredje part som sådant. Om du ändå skulle upptäcka brott mot upphovsrätten, ber vi dig att informera oss om detta. När juridiska överträdelser blir kända för oss kommer sådant innehåll att avlägsnas omgående.

Design och realisering:

www.netfame.de